KİM KİMDİR? 


10 yıllık eşini tanıyor musun gerçekten?

5 yıllık ortağını…

İş arkadaşlarını…

Ya da kaç yıllık müşterini…

Dostların kim?

Veya seninle dost olmayı tercih etmeyenler?

İnsanlar kim olduğunu sana nasıl anlatıyor?

Meslekleri, yaşı, evli veya bekar olması onu tanıtıyor mu sence?

Mesela sana bir hediye veren ya da bir jest yapan  ya da seni öven biri iyi biri mi?

Hangi kötü, bunları bir zamanlar birilerine yapmadı ki?

Peki aslında...

Kim Kimdir?